Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności serwisu dostajni.pl.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest DTP Service s.c., ul. Broniewskiego 1b, 58-309 Wałbrzych, NIP 8862795697.