DoStajniLOGO

email: zamowienia@dostajni.pl

Wydawca serwisu “DO STAJNI”:
DTP Service s.c.
ul. Broniewskiego 1b
58-309 Wałbrzych
NIP 886-279-56-97

PROSIMY O ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI KORESPONDENCJI

PRZERWY W PRACY:
– Wszystkie weekendy i święta

1 sierpnia – 31 sierpnia (zamówienia przyjmujemy do 20 lipca)
23 grudnia – 3 stycznia (zamówienia przyjmujemy do 15 grudnia)